Wojtek Rygielski

Zdjęcia: maj 2015

Pierwszy wypad w skały :)

Wypad wspinaczkowy do Doliny Będko­wskiej i Rzędkowic z ekipą z sekcji z Elewatora. Plus Ojcowski Park Narodowy.