Wojtek Rygielski

Zdjęcia: luty 2010

Śpiewanki w Grani

Parę zdjęć ze "śpiewanek" w klubie Grań w Olsztynie.