Wojtek Rygielski

Zdjęcia: czerwiec 2009

Inscenizacja bitwy w Lidzbarku

Parę zdjęć z pola bitwy.