Wojciech Rygielski

Zdjęcia: czerwiec 2009

Kajaki: Olsztyn - Dobre Miasto

Dwudniowy spływ Łyną z Akademickim Klubem Turystycznym z Olsztyna.

Dwudniowy spływ Łyną z Akademickim Klubem Turystycznym :) Odcinek od Olsztyna do Dobrego Miasta, przeszkód mało, ale dość malowniczo, ładny odcinek :)